Opublikowano: 10.02.2020

 

 

 

 

Program Pomocy Dzieciom

 

stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

 

 

 

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

 

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin -jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. 

Wnioski przyjmujemy do dnia 5 marca 2020 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

 

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

         

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego

1% KRS: 00000 14574

Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80

www.spes.org.pl ∙ e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


Opublikowano: 2020.01.27

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2019

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj więcej...


Opublikowano: 14.01.2020

 


Opublikowano: 23.12.2019

 

„Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”

 

Uprzejmie informuję, że Wojewoda Dolnośląski, w ramach realizacji projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, organizuje wypoczynek dla dzieci polskich i cudzoziemskich podczas ferii zimowych dla województwa dolnośląskiego. Działanie to ma umożliwić integrację dzieci obywateli państw trzecich z dziećmi polskimi. Wspólne spędzanie czasu ma pomóc w adaptacji uczniów cudzoziemskich w nowym otoczeniu, wzbudzić większe poczucie pewności, ułatwić zrozumienie kultury i tradycji polskiej, wspomóc nawiązanie nowych znajomości, przyjaźni. Wyjazdy integracyjne pozwolą dzieciom obywateli państw trzecich lepiej poznać kraj pobytu. Bezpośrednie wsparcie uczniów cudzoziemskich ukierunkowane jest na pomoc w zaadaptowaniu się w nowym otoczeniu, w którym się znalazły, a uczestnicy – obywatele polscy będą mieli okazję do oswojenia się z wielokulturowością.

W tym celu podpisano umowy z wykonawcą, jakim jest Biuro Podróży „KON TIKI” Łabaz i Grochantz Spółka Jawna, ul. Kościuszki 34, lok. 9, 50-012 Wrocław. Umowy dotyczą organizacji czterech turnusów zimowisk dla uczniów szkół podstawowych (każdy dla 26 dzieci obywateli państw trzecich i dzieci polskich). Uczestnictwo w zimowiskach jest bezpłatne dla wszystkich uczestników. Wypoczynek będzie zorganizowany Radkowie w ośrodku wczasowo-kolonijnym „Zielony Las”.

Czytaj więcej...


Opublikowano: 12.12.2019

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy (PCPR) informuje, iż realizuje projekt „Bezpieczny start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach którego, zostało utworzone mieszkanie chronione.

Celem Projektu jest zapewnienie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym piecze zastępczą oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także osobą zagrożonym wykluczeniem społecznym w szczególności osobą niepełnosprawnym, poprzez wspieranie procesu usamodzielniania. Będzie ono realizowane poprzez wsparcie specjalistów: opiekun mieszkania, psychologa, doradca zawodowy, prawnik. Mieszkanie będzie funkcjonowało od grudnia 2019 do listopada 2021 w Żmigrodzie z przeznaczeniem dla osób z powiatu trzebnickiego. Pobyt w mieszkaniu będzie bezpłatny.

Osoby zainteresowane pobytem w mieszkaniu zapraszamy do kontaktu z PCPR w Trzebnicy. Tel. 71 387-05-96, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Na stronie www.pcpr.trzebnica.pl dostępny jest regulamin naboru oraz uczestnictwa w projekcie.

Regulamin naboru i uczestnictwa

 

 


Opublikowano: 29.11.2019

 

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że od 27 listopada do 13 grudnia 2019 roku, na terenie naszej gminy Wisznia Mała są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w gminie.
Serdecznie dziękujemy za wypełnienie internetowej ankiety.

link dla mieszkańców

https://www.webankieta.pl/ankieta/487368/wisznia-mala-kwestionariusz-ankiety-dla-mieszkancow.html
 
Joanna Boćko-Sornat
Pełnomocnik Wójta ds Profilaktyki Uzależnień

 


Opublikowano: 22.11.2019

 

 

 


Opublikowano: 13.11.2019

 

Ukończyłeś 60 lat?

Zgłoś się po Kartę Seniora!

Czym jest Ogólnopolska Karta Seniora edycja Wisznia Mała?
Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z Programu „Gmina Wisznia Mała przyjazna Seniorom” jest imienna karta – Ogólnopolska Karta Seniora - Gmina Wisznia Mała.
Karta potwierdza uprawnienia do korzystania przez jej posiadaczy z ulg i zwolnień oferowanych przez uczestniczących w programie Partnerów pozyskanych przez Organizatora Programu – Stowarzyszenie MANKO, ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków i Gminę Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała.

 

Czytaj więcej...


Opublikowano: 06.09.2019

 

 

 


Opublikowano: 31.08.2019

 


 

Podprogram 2019 – opóźnienie rozpoczęcia

 

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności.

Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.

W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone się o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później. KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa.  Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki – ilość koncentratu pomidorowego została zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach.

Bardzo ubolewamy nad powstałą sytuacją. Mamy nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu był jak najkrótszy.


Opublikowano: 19.07.2019

 

 

PODPROGRAM 2018 – efekty

 

 1. 1.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej z terenu województwa dolnośląskiego przy współpracy Bankiem Żywności we Wrocławiu realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. 2.   Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 392 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa dolnośląskiego, gminy Wisznia Mała

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 17,995  ton żywności;

  1464 paczek żywnościowych;

 

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 392 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne – 1 spotkanie dla 10 uczestników

• Żywieniowe – 1  spotkanie dla 10 uczestników

• Kulinarne – 1 spotkanie dla 23 uczestników

 

 


Opublikowano: 07.07.2019


Opublikowano: 17.06.2019

GRADOBICIE I ULEWY

Wójt  Gminy Wisznia Mała informuje o możliwości udzielenia pomocy finansowej:

 

A. Budynki i Lokale Mieszkalne

Pomoc finansowa udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona  na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi, zwanych dalej „zdarzeniem klęskowym”.

Pomoc przyznawana jest rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, prowadzącym, w dniu wystąpienia zdarzenia klęskowego, gospodarstwo domowe w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym zniszczonym lub uszkodzonym w wyniku tego zdarzenia.

Dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które w wyniku klęski żywiołowej poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych, przewidziana jest specjalna pomoc finansowa, realizowana w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej ul. Wrocławska 2, tel. 71 310 68 32.

Podstawą do określenia wysokości przyznawanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej.

Szczegóły w załączniku Nr 1.

 

B. UPRAWY ROLNE

Istnieje możliwość zgłaszania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Gospodarstwa rolne lub działy specjalne produkcji rolnej, mogą zostać uznane za dotknięte niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym: powodzią, deszczem nawalnym, gdy spełnią poniższe warunki:

 • gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię 1 ha (fizycznego lub przeliczeniowego).
 • minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,10 ha.
 • Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnicy mogą złożyć w Urzędzie Gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
 • Dla poszkodowanych gospodarstw rolnych w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny możliwe jest udzielenie pomocy w postaci kredytów „klęskowych” na wznowienie produkcji rolnej (kredyt obrotowy) oraz przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków gospodarczych, ciągników i urządzeń rolniczych, plantacji wieloletnich (kredyt inwestycyjny) oraz pomoc finansowa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki.

Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.

Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Druk wniosku wraz z załącznikami do pobrania ze strony Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html

Szczegóły w załączniku Nr 2.


Opublikowano: 17.06.2019

 


Opublikowano: 10.06.2019

 

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenie dobry start 300 +, świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2019/2020

 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2019 r.

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r.

 Prosimy o nie wysyłanie wniosków przed wyżej określonymi datami.

 

Szczegółowa informacja dotycząca terminów składania wniosków

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

( wzór wniosku: https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1.pdf/6c9e6696-9850-cc09-f2d1-7a0a3b69b5b5 )

Termin składania wniosków elektronicznych

Od 1 lipca 2019 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

nastąpi do 31 października 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r.

nastąpi do 30 listopada 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. nastąpi do 31 grudnia 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

nastąpi do 31 stycznia 2020 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

nastąpi do 29 lutego 2020 r.

ZASIŁKI RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI

 

Termin składania wniosków elektronicznych

Od 1 lipca 2019 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

nastąpi do 30 listopada 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2019 r. do 31 października 2019 r. nastąpi do 31 grudnia 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

nastąpi do 29 lutego 2020 r.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

( wzór wniosku:. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Termin składania wniosków elektronicznych

Od 1 lipca 2019 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

nastąpi do 31 października 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r.

nastąpi do 30 listopada 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. nastąpi do 31 grudnia 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

nastąpi do 31 stycznia 2020 r.

Czytaj więcej...

 


Opublikowano: 10.06.2019

 

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków na nowy okres zasiłkowy uwzględniające zmiany w przepisach które będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

Świadczenie wychowawcze 500+

 

Od kiedy można składać wnioski:

      Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca 2019 r. wyłącznie w wersji elektronicznej, natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r. Dla wniosków złożonych od dnia 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone na okres do 31 maja 2021 r.

Czytaj więcej...


Opublikowano: 10.06.2019

 

Zmiany w programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznia Małej informuje, że dnia 16.05.2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał zmiany do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Czytaj więcej...


Opublikowano: 31.05.2019

 


Opublikowano: 08.04.2019

 

 

 

  Zapraszamy do udziału w projekcie

DOBRA PRACA - w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej.

Oferujemy płatne staże połączone z możliwością odbycia kursów

przygotowujących oraz szkoleń zawodowych. Dodatkowo -

zapewniamy doradztwo prawne, zawodowe i psychologiczne.

 

 

Projekt zakłada bezpośrednią i indywidualną pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem. Dzięki bogatej ofercie staży. szkoleń oraz wsparcia uczestnicy projektu zyskują możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji społecznych - a w konsekwencji uzyskują szansę wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Główną formą wsparcia jest udział w płatnych, 3-miesięcznych stażach zawodowych (ponad 1600 zł netto miesięcznie), z możliwością podjęcia dalszej pracy.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe warunki:

 • powyżej 15 roku życia,
 • zamieszkujące obszar Dolnego Śląska
 • zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (III profil pomocy),
 • bierne zawodowo(nie pracujące i nie uczące się), co do których występuje przesłanka związana z wykluczeniem społecznym, tj. m.in. osoby niepełnosprawne, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby opuszczające pieczę zastępczą.

 

WYSOCE PREMIOWANE JEST ZGŁOSZENIE OSOBY WRAZ Z DEKLARACJĄ

PODMIOTU DOTYCZĄCĄ PRZYJĘCIA JEJ NA STAŻ

 

Osoby zakwalifikowane do projektu będą miały możliwość odbyć staż w tzw. podmiotach ekonomii społecznej - a więc m.in. spółdzielniach socjalnych, fundacjach, centrach integracji społecznej, zakładach aktywności zawodowej. Zakres obowiązków i tematyka stażu zostaną ustalone między Uczestnikiem, Instytucją Przyjmującą na staż oraz naszym biurem.

W ramach wsparcia przewidzianego w projekcie uczestnicy otrzymują:

 1. Płatny, 3-miesięczny staż, pozwalający zdobyć doświadczenie zawodowe i praktyczne umiejętności (stypendium stażowe w wysokości ponad 1600zł netto miesięcznie);
 2. Indywidualny Plan Rozwoju, opracowany przy współpracy z coachem, psychologiem i doradcą zawodowym.
 3. Udział w warsztacie wyjazdowym: Rozwój osobisty z elementami integracji.
 4. Udział w warsztatach stacjonarnych:
  • ABC poszukujących pracy - w tym tworzenie CV, autoprezentacja;
  • Wolontariat w praktyce i alternatywne formy zatrudnienia;
  • Podmiot ekonomi społecznej;
 5. Doradztwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, prawne);
 6. Refundowane szkolenie/kurs podnoszący kompetencje lub kwalifikacje zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym (np. grafika komputerowa, obsługa maszyn, zarządzanie projektami - szkolenia do 1000 zł/osobę);

Dodatkowo podmioty biorące udział w projekcie otrzymują wsparcie finansowe w postaci refundacji lub dodatku do wynagrodzenia opiekunów stażystów - średnio 500zł brutto miesięcznie przez cały okres trwania stażu.

 

 

KONTAKT:

Aleksandra Rak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Olejarz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 71 796 30 00

Lub w naszej siedzibie przy ullicy Menniczej 1, 50-057 Wrocław.

 

 

 

 

 


Opublikowano: 08.03.2019

 

 

 

 

Program Pomocy Dzieciom

 

stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

 

 

 

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium  jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. 

Wnioski przyjmujemy do dnia 30 marca 2019 roku

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

 

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego

1% KRS: 00000 14574

Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80

www.spes.org.pl ∙ e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dokument do pobrania.